ˆκορυφήˆ
Τηλ: 210 6000682

Η ομάδα

Ένας για όλους και όλοι για έναν...

Οι υψηλότερες μαθητικές επιδόσεις και η κατάκτηση της γνώσης επιτυγχάνεται σε περιβάλλον ολιγομελών και ομοιογενών ομάδων. Οι μαθητές εντάσσονται σε ομάδα ολιγομελή και ομοιογενή με προκαθορισμένο αριθμό μαθητών που:  

  • συνθέτει τη δυναμική της ομάδας και του μαθητή         
  • οδηγεί στην συνεργασία, την αλληλεπίδραση, στην ομαδική δουλειά
  • διασφαλίζει γρήγορο ρυθμό στη ροή του μαθήματος         
  • ενισχύει την άμιλλα και αναδεικνύει τη θετική σκέψη        
  • μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας       
  • απογειώνει το μαθητή και την ομάδα