ˆκορυφήˆ
Τηλ: 210 6000682

Ο μαθητής

 

Έχει λόγο, έχει ιδέες, έχει μέλλον

Ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο του σχεδιασμού μας επειδή κάθε μαθητής είναι μοναδικός ·        

  • εργάζεται μεθοδικά και αναδεικνύει τις έν δυνάμει ικανότητές του · 
  • μαθαίνει πώς να κατανέμει το χρόνο του ανά μάθημα με εξατομικευμένο πρόγραμμα·        
  • μαθαίνει πώς να αξιοποιεί και να ενισχύει το μαθησιακό του τύπο ·      
  • μαθαίνει πώς να διαβάζει και υιοθετεί τεχνική μελέτης και αφομοίωσης: θεωρία - μεθοδολογία - παραδείγματα - εφαρμογές - ασκήσεις προς επίλυση·        
  • μαθαίνει πώς οργανώνει το τετράδιο των σημειώσεών του και το μπλοκ των αποριών του 
  • μαθαίνει πώς να διαχειρίζεται το χρόνο στα διαγωνίσματα
  • μαθαίνει να διαχειρίζεται ο άγχος των εξετάσεων
  • εκπαιδεύεται, κατακτά την ύλη και μαθαίνει πώς να επιτυγχάνει