ˆκορυφήˆ
Τηλ: 210 6000682

Προγράμματα σπουδών

Το φροντιστήριο Σύγχρονο είναι επιλογή επιτυχίας για τους ομογενείς που επιθυμούν την εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης.

Με γνώση και εμπειρία των απαιτήσεων των εξετάσεων των ομογενών και σύστημα προετοιμασίας αντίστοιχο εκείνου των γηγενών, υποστηρίζουμε τους υποψηφίους στην υλοποίηση του στόχου τους, την επιτυχία.

Το «σύστημα σύγχρονο» απογειώνει την επίδοση των μαθητών και τους οδηγεί στην επιτυχία.

Για τους ομογενείς συγκροτούνται την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου τμήματα προετοιμασίας:

• από Β’ προς Γ’ Λυκείου
• για όσους τελειώνουν τη Γ΄ Λυκείου
• ειδικά τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας

Έναρξη:
Δευτέρα 25 Ιουνίου.

Λήξη:
με το τέλος των πανελλαδικών εξετάσεων.