ˆκορυφήˆ
Τηλ: 210 6000682

Κατηγορίες 3, 4, 5

Νεοελληνική Γλώσσα:  μια τρίωρη εξέταση υψηλών απαιτήσεων προϋποθέτει προετοιμασία που θα διασφαλίσει τη γνώση και την κατανόηση της νεοελληνικής γλώσσας και την άριστη ανταπόκριση στα ζητούμενα των πανελλαδικών εξετάσεων. 

Στα ειδικά τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας:

  • Οι μαθητές καλύπτονται διδακτικά σε όλες τις εξεταζόμενες ενότητες  με έμφαση στα σημεία που προβληματίζουν περισσότερο τους Έλληνες μαθητές του εξωτερικού.
  • Διδάσκονται κατάλληλες τεχνικές, επικοινωνιακά ύφη, σχεδιαγράμματα και ανεπτυγμένα θέματα με τη βοήθεια των οποίων καθοδηγούνται βήμα-βήμα, ώστε να ανταποκρίνονται άριστα στην παραγωγή λόγου.
  • Προετοιμάζονται με επαναλαμβανόμενες ασκήσεις λεξιλογικές, υφολογικές, δομής με τις οποίες εκμεταλλεύονται το χρόνο τους και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους.
  • Ακολουθούν ιδιαίτερο διδακτικό πρόγραμμα για την εξαγωγή περίληψης από δοθέν κείμενο με μεθοδολογία κατανοητή και εφαρμόσιμη.
  • Καθοδηγούνται να προσέχουν την εικόνα του γραπτού, ώστε να αποφεύγονται λάθη και αβλεψίες.