ˆκορυφήˆ
Τηλ: 210 6000682

Διεύθυνση Σπουδών

Διοίκηση και προσωπικό είμαστε δίπλα στους μαθητές και τους υποστηρίζουμε καθ'όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους...
Γενικός Διευθυντής:  Ιωάννης Καμπούρης 

Διεύθυνση Σπουδών : Ιατρού Κωνσταντίνος

Μαγουλάς Βασίλης

Μπουντάλα Όλγα

Νίκα Μαρία