ˆκορυφήˆ
Τηλ: 210 6000682

Α’ Λυκείου

Πρόγραμμα Σπουδών 2016 - 2017

▪    καλύπτει τα βασικά μαθήματα - Ν. Γλώσσα, Αρχαία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία

▪    εισάγει τον μαθητή στο κλίμα των απαιτήσεων του Λυκείου και τον εξοικειώνει με 

     το πνεύμα και το γράμμα των Πανελλαδικών  εξετάσεων

 

Ο μαθητής μπορεί να παρακολουθήσει όλο το πρόγραμμα ή μέρος των μαθημάτων, ανάλογα με τα μαθήματα που τον ενδιαφέρουν.

Έναρξη προγράμματος από Τετάρτη 7 Σεπτεμβρίου 2016.