ˆκορυφήˆ
Τηλ: 210 6000682

Διαγωνίσματα

Τρίωρα εκτός ωραρίου διδασκαλίας διαγωνίσματα με θέματα, τα οποία τόσο σε βαθμό δυσκολίας, όσο και σε χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης, προσομοιάζουν τις συνθήκες των πανελλαδικών με:

  • αυστηρή επιτήρηση από εκπαιδευμένους και υπεύθυνους επιτηρητές
  • διόρθωση και βαθμολόγηση με κριτήρια πανελλαδικών εξετάσεων από τους ίδιους τους καθηγητές
  • παρουσία των λύσεων των διαγωνισμάτων από τους ίδιους τους καθηγητές
  • αναμονή και καθοδήγηση των μαθητών για την αποφυγή των λαθών τους.

 

Συμμετοχή στη διαδικασία των προσομοιωτικών διαγωνισμάτων της ΟΕΦΕ, που πραγματοποιείται με κοινά θέματα για όλα τα φροντιστήρια σε πανελλήνιο επίπεδο.

Γ΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Β΄ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α΄ ΛΥΚΕΙΟΥ