ˆκορυφήˆ
Τηλ: 210 6000682

Εγγραφή – Προεγγραφή

Φόρμα Εγγραφής

Εισάγετε το όνομα σας.
Εισάγετε το επώνυμο σας.
Εισάγετε το όνομα πατρός.
Εισάγετε το σταθερό τηλέφωνο της οικίας σας.
Εισάγετε το κινητό σας τηλέφωνο.
Εισάγετε τον λογαριασμό του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου.
Εισάγετε το σχολείο στο οποίο είστε εγγεγραμμένοι.
Επιλέξτε την σχολική τάξη του λυκείου.
Επιλέξτε κατεύθυνση.
Επιλέξτε το φροντιστήριο που θέλετε να εγγραφείτε.

* Η ολοκλήρωση της εγγραφής και η κατοχύρωση της θέσης γίνεται στη γραμματεία του φροντιστηρίου σε τέσσερις ημέρες από την on line αίτηση.