ˆκορυφήˆ
Τηλ: 210 6000682

B’ Λυκείου

Εβδομαδιαίο Θερινό Πρόγραμμα  2017

Σπουδές Ανθρωπιστικές 

Σπουδές Θετικές και Υγείας & Ζωής 

Σπουδές Οικονομίας & Πληροφορικής


 

    καλύπτει   την ύλη της Β΄ Λυκείου που προαπαιτείται για την Γ΄ Λυκείου και μέρος 

     της εξεταστέας ύλης της Γ΄ Λυκείου

   επαναλαμβάνει τα καίρια για την Γ΄ Λυκείου σημεία της ύλης της Α΄ Λυκείου

   ενημερώνει και εκπαιδεύει εγκαίρως το μαθητή για: 

·   να οργανώσει το χρόνο του

·    να μάθει πώς να διαβάζει και πώς να μαθαίνει

· να προγραμματίσει τη μελέτη του

·   να γράψει διαγωνίσματα που προσομοιώνουν τις πανελλαδικές εξετάσεις

·   να διαχειριστεί την πίεση και το άγχος της Γ΄ Λυκείου.

Έναρξη προγράμματος Πέμπτη 15 Ιουνίου 2017.