Σύγχρονα βιβλία

 • ολοκληρωμένη σειρά, αναλυτική για όλες τις τάξεις και όλα τα μαθήματα
 • συγγραφικό έργο των καθηγητών μας
 • καλύπτουν το μαθητή απόλυτα στις Πανελλαδικές εξετάσεις σε συνδυασμό με τα σχολικά βιβλία
 • ανανεούμενα διαρκώς
 • 55 τίτλοι βιβλίων και σημειώσεων
 • στη διάθεση όλων και από τις εκδόσεις “Πατάκη”
 • Γεωμετρία
  Δ. Δούνιας
 • Αρχαία
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Έκθεση
  Β. Μαγουλάς
 • Έκθεση: Θεωρία – Ασκήσεις
  Β. Μαγουλάς
 • Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (Τεύχος Α’)
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (Τεύχος Β’)
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής
  (Λεξιλογικά – Σημασιολογικά)
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Γραμματική της Αρx. Ελληνικής
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Ρητορικά Κείμενα
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Λατινικά
  Γ. Καμπούρης
 • Λατινική Γραμματική
  Γ. Καμπούρης
 • Λεξικό Ανωμάλων Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Συντακτικό
  Επαναληπτικές Ασκήσεις
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Λατινικά
  Τετράδιο Ασκήσεων
  Γ. Καμπούρης
 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης
  Ε. Μώρος
 • Χημεία Κατεύθυνσης
  Α. Σαλίκα
 • Έκθεση – Ενότητες
  Β. Μαγουλάς
 • Έκθεση: Θεωρία – Ασκήσεις
  Β. Μαγουλάς
 • Μαθηματικα Α’ Τεύχος
  Ε. Μώρος
 • Έκθεση – Ενότητες
  Β. Μαγουλάς
 • Μαθηματικα B’ Τεύχος
  Ε. Μώρος
 • Βιολογία
 • Α.Ο.Θ.
  Β. Λύρα
 • Έκθεση: Θεωρία – Ασκήσεις
  Β. Μαγουλάς
 • Λατινικά
  Γ. Καμπούρης
 • Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (Τεύχος Α’)
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Συντακτικό της Αρχαίας Ελληνικής (Τεύχος Β’)
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Επιλογή Αρχαίων Κειμένων
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Λεξικό Ανωμάλων Ρημάτων της Αρχαίας Ελληνικής
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Λατινική Γραμματική
  Γ. Καμπούρης
 • Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής
  (Λεξιλογικά – Σημασιολογικά)
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Γραμματική της Αρχαίας Ελληνικής
  (Πίνακες & Ασκήσεις)
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Συντακτικό
  Επαναληπτικές Ασκήσεις
  Κ. Ιατρού
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Λατινικά
  Τετράδιο Ασκήσεων
  Γ. Καμπούρης
 • Φιλοσοφικός Λόγος
  Πλάτωνος Πρωταγόρας & Πολιτεία
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Φιλοσοφικός Λόγος
  Αριστοτέλους Ηθικά
  Νικομάχεια & Πολιτικά
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
  Χ. Κουκουφιλίπου
 • Βιολογία Κατεύθυνσης
 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης
  Τεύχος Α’
  Δ. Δούνιας
 • Φυσική Κατεύθυνσης
  Α’ Τεύχος
  Δ. Λεκάκης
 • Μαθηματικά Κατεύθυνσης
  Δ. Δούνιας
 • Χημεία Θετικής Κατεύθυνσης
  Α. Σαλίκα
 • Φυσική Κατεύθυνσης
  Β’ Τεύχος
  Δ. Λεκάκης
 • Φυσική Κατεύθυνσης
  Γ’ Τεύχος
  Δ. Λεκάκης
 • Φυσική Κατεύθυνσης
  Δ’ Τεύχος
  Δ. Λεκάκης
 • Φυσική Κατεύθυνσης
  Επαναληπτικό Τεύχος
  Δ. Λεκάκης

Βιβλία μας στις Εκδόσεις Πατάκη

 • Θουκιδίδη
  Περικλέους Επιτάφιος
  Ο. Μπουντάλα
  Μ. Νίκα
 • Λατινικά
  Γ’ Λυκείου
  Γ. Καμπούρης
 • Λατινικά
  Β’ Λυκείου
  Γ. Καμπούρης
 • Σύγχρονη Έκθεση
  Β. Μαγουλάς
 • Λατινικά
  Πολυμήχανον
  Γ. Καμπούρης