Συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία για την προεγγραφή σας στο Σύγχρονο.

Η ολοκλήρωση της εγγραφής και η κατοχύρωση της θέσης γίνεται στη γραμματεία του φροντιστηρίου σε τέσσερις ημέρες από την on line αίτηση.

Στοιχεία επικοινωνίας