Πρόγραμμα μερικής και ολικής επανάληψης

Επανάληψη γίνεται σε όλα τα μαθήματα δύο φορές το χρόνο εκτός ωρών διδασκαλίας, τα Χριστούγεννα και μετά την ολοκλήρωση της ύλης:
  • με προγραμματισμό και οδηγίες μερικής επανάληψης ανά μάθημα σε τακτά χρονικά διαστήματα,
  • με επισκόπηση της ύλης από το Μάρτιο ως την έναρξη των εξετάσεων,
  • με πρόγραμμα μελέτης το οποίο δίνεται για μαθητές Α΄, Β΄ & Γ΄ Λυκείου τρεις φορές το χρόνο τη περίοδο των διακοπών που ο μαθητής δεν έχει φροντιστήριο, Χριστούγεννα – Πάσχα – Καλοκαίρι.