Υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας
«Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό»

Βάσεις σχολών


Θέματα εξετάσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Ημερ/νια Μάθημα Κατηγορία Μαθήματος
(Ο.Π.= Ομάδα Προσανατολισμού)
4-9-2017 Νέα Ελληνική Γλώσσα Γενικής Παιδείας
5-9-2017 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Ο.Π. Ανθρωπιστικών  Σπουδών
Μαθηματικά Ο.Π. Θετικών Σπουδών  + Ο.Π. Σπουδών  Οικονομίας & Πληρ/κης
6-9-2017 Ιστορία Ο.Π. Ανθρωπιστικών  Σπουδών
Φυσική Ο.Π. Θετικών Σπουδών
7-9-2017 Λατινικά Ο.Π. Ανθρωπιστικών  Σπουδών
Χημεία Ο.Π. Θετικών Σπουδών
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ο.Π. Σπουδών  Οικονομίας & Πληρ/Κης
8-9-2017 Βιολογία Ο.Π. Θετικών Σπουδών
Βιολογία Γενικής Παιδείας
9-9-2017 Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής Γενικής Παιδείας
Ιστορία Γενικής Παιδείας
Ημερομηνία Μάθημα Θέματα
06/09/2016 Ν. Γλώσσα Θέμα
07/09/2016 Αρχαία Προσανατολισμού Θέμα
07/09/2016 Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέμα
07/09/2016 Βιολογία Προσανατολισμού Θέμα
08/09/2016 Ιστορία Προσανατολισμού Θέμα
08/09/2016 Φυσική Προσανατολισμού Θέμα
08/09/2016 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Θέμα
09/09/2016 Λατινικά Θέμα
09/09/2016 Χήμεια Προσανατολισμού Θέμα
09/09/2016 Α.Ε.Π.Π. Θέμα
Ημερομηνία Μάθημα
08-09-2014 ΕΚΘΕΣΗ -ΕΚΦΡΑΣΗ Θέμα
09-09-2014 ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ Θέμα
09-09-2014 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα
10-09-14 ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα
10-09-14 ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα
11-09-2014 ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα
11-09-2014 ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα
12-09-14 ΛΑΤΙΝΙΚΑ Θέμα
12-09-14 ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Θέμα