ˆκορυφήˆ
Τηλ: 210 6000682

Η φιλοσοφία μας

Όραμα & Στόχος

Στο Σύγχρονο προετοιμάζουμε τους μαθητές για τις πανελλαδικές εξετάσεις εδώ και τρεις δεκαετίες.
Γνωρίζουμε ότι πρωταγωνιστές στην προσπάθεια αυτή είναι οι μαθητές, όμως αναγνωρίζουμε ότι η επιτυχία είναι αποτέλεσμα συνεργασίας.
Γι’ αυτό είμαστε υπεύθυνα δίπλα τους σε όλα τα στάδια της προσπάθειάς τους με ένα δοκιμασμένο σύστημα εκπαιδευτικών πρακτικών και επιλογών που περιλαμβάνει
• συστηματική καθοδήγηση για μελέτη
• κάλυψη κενών
• γραπτές δοκιμασίες
• διαχείριση του χρόνου
• συνεχή συνεργασία και ενημέρωση.
Με γνώση, εμπειρία και αποτελεσματική εκπαιδευτική μεθοδολογία καθοδηγούμε τους νέους, ώστε να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που τους οδηγούν στη σχολή της πρώτης επιλογής τους, τους δίνουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν καλές σπουδές και να εξασφαλίσουν την επαγγελματική τους εξέλιξη.

Γιάννης Καμπούρης