Ουσιαστική συνεργασία με τους γονείς.

«Έχετε όνειρα για τα παιδιά σας, έχουμε το δυναμικό να τα πραγματοποιήσουμε»

Το Φροντιστήριο θεωρεί αναγκαία τη συνεργασία με τους γονείς και οργανώνει την ενημέρωσή τους:

  • για όλο τον προγραμματισμό που σχεδιάζει και εφαρμόζει
  • για την πρόοδο και τις γραπτές επιδόσεις του μαθητή  σε τριμηνιαίες συναντήσεις τον Δεκέμβριο και τον Μάρτιο
  • για συνάντηση με τους καθηγητές που αναλαμβάνουν τη διδασκαλία του παιδιού τους.

Εφόσον χρειάζεται, ο γονέας μπορεί να συναντηθεί με τον Διευθυντή, με καθηγητές και με τον Σύμβουλο, κατόπιν ραντεβού.

Οι γονείς συμμετέχουν στα σεμινάρια που γίνονται στο Σύγχρονο για Σχολές και Επαγγέλματα, για το Μηχανογραφικό και στο σεμινάριο – ενημέρωση για το Εκπαιδευτικό και Εξεταστικό Σύστημα.