Πληροφόρηση των μαθητών και των γονέων

Ειδικά ενημερωτικά σεμινάρια για:

  • τις πανελλαδικές εξετάσεις
  • τις σχολές και τις σπουδές
  • τα ελληνικά πανεπιστήμια
  • τα επαγγέλματα
  • τεστ επαγγελματικών ενδιαφερόντων

Τεχνική υποστήριξη στη συμπλήρωση και υποβολή του μηχανογραφικού

  • υπολογισμός μορίων
  • σειρά προτεραιότητας των σχολών
  • ειδικές κατηγορίες (τρίτεκνοι, πολύτεκνοι, κοινωνικά κριτήρια)
  • δεύτερο μηχανογραφικό στην Κύπρο

Δωρεάν τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού στο Σύγχρονο