Διοίκηση και προσωπικό είμαστε δίπλα στους μαθητές και τους υποστηρίζουμε καθ’όλη τη διάρκεια της προετοιμασίας τους.

Γενικός Διευθυντής:  Ιωάννης Καμπούρης 

Διεύθυνση Σπουδών:

  • Κωνσταντίνος Ιατρού 
  • Βασίλης Μαγουλάς
  • Όλγα Μπουντάλα
  • Μαρία Νίκα