Ολιγομελή τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας & Λογοτεχνίας Α’, Β’ και Γ’ λυκείου

Διδασκαλία υψηλών απαιτήσεων για υψηλές επιδόσεις σε ένα εξεταζόμενο αντικείμενο που προβληματίζει τους υποψηφίους.

“Το Πρόγραμμα Σπουδών του Συγχρόνου καλύπτει σε βάθος την ύλη της Γ΄ Λυκείου.

Συνδέει και ενοποιεί γνώσεις από ΟΛΟ το Λύκειο”.

Επιδιώκεται η αυτονόμηση του υποψηφίου, ώστε να αποκτήσει την απαραίτητη υποδομή και να ανταποκριθεί στις σύνθετες απαιτήσεις μιας εξεταστικής δοκιμασίας.

 

ΤΑΞΗ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ ΩΡΕΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ
Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 3ωρο
Β’ ΛΥΚΕΙΟΥ 2 3ωρο
Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ  3 3ωρο

Η προετοιμασία του μαθητή στηρίζεται στο συνδυασμό της πλήρους θεωρητικής κάλυψης του μαθήματος με συνεχείς και επαναλαμβανόμενες πρακτικές ασκήσεις. Διασφαλίζεται:

 • Καθοδήγηση του μαθητή βήμα βήμα στη μεθοδολογία της περίληψης.
 • Εξοικείωση με τις απαιτήσεις κάθε είδους ασκήσεων (λεξιλογικών, υφολογικών, δομής) που περιέχονται στα κριτήρια των Πανελλαδικών εξετάσεων.
 • Κατανόηση της τεχνικής για την παραγωγή λόγου σε δεδομένο επικοινωνιακό πλαίσιο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των εξετάσεων (σχεδιαγραμματική προσέγγιση, οργανωμένη δομή).
 • Εμπλουτισμός του λεξιλογίου, αναβάθμιση των εκφραστικών μέσων του μαθητή.
 • Σωστή διαχείριση του χρόνου σε συνθήκες Πανελλαδικών.
 • Συνεχής και αναλυτική αξιολόγηση της προσπάθειάς του, ώστε να επιτευχθεί η βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του στο γραπτό λόγο.
 • Το μάθημα συνεξετάζεται πλέον με τη λογοτεχνία (αδίδακτο κείμενο) γεγονός που προσθέτει καινούρια ύλη με νέες απαιτήσεις.
 • Παράλληλα, με την κατάργηση των συντελεστών, η βαρύτητά του αυξάνεται ισοδύναμα για όλες τις κατευθύνσεις.
 • Η εξατομικευμένη προσέγγιση της διδασκαλίας με τον εντοπισμό των ξεχωριστών αδυναμιών κάθε υποψηφίου είναι επιβεβλημένη.

 

Τα νέα αυτά δεδομένα καθιστούν περισσότερο σημαντική από ποτέ τη συστηματική και επίμονη προετοιμασία με συνεχείς ασκήσεις και διαγωνίσματα.

Τα ειδικά τμήματα Έκθεσης & Λογοτεχνίας απευθύνονται:

 • σε μαθητές Λυκείου που προετοιμάζονται για τις Πανελλαδικές εξετάσεις
 • σε απόφοιτους 
 • σε μαθητές του εξωτερικού που εξετάζονται μόνο στο μάθημα της Έκθεσης στις εξετάσεις των Ομογενών.