Υποψήφιοι της ειδικής κατηγορίας
«Ελλήνων του εξωτερικού και τέκνων Ελλήνων υπαλλήλων που υπηρετούν στο εξωτερικό»

Βάσεις σχολών


Θέματα εξετάσεων

Ημερομηνία Μάθημα Θέματα
03/09/2019 Ν. Γλώσσα Θέμα
04/09/2019 Αρχαία Προσανατολισμού Θέμα
04/09/2019 Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέμα
05/09/2019 Ιστορία Προσανατολισμού Θέμα
05/09/2019 Φυσική Προσανατολισμού Θέμα
05/09/2019 Α.Ε.Π.Π. Θέμα
06/09/2019 Λατινικά Προσανατολισμού Θέμα
06/09/2019 Χημεία Προσανατολισμού Θέμα
06/09/2019 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Θέμα
07/09/2019 Βιολογία Π. Θέμα
Ημερομηνία Μάθημα Θέματα
05/09/2018 Ν. Γλώσσα Θέμα
06/09/2018 Αρχαία Προσανατολισμού Θέμα
06/09/2018 Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέμα
07/09/2018 Ιστορία Προσανατολισμού Θέμα
07/09/2018 Φυσική Προσανατολισμού Θέμα
08/09/2018 Λατινικά Προσανατολισμού Θέμα
08/09/2018 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Θέμα
07809/2018 Χημεία Προσανατολισμού Θέμα
10/09/2018 Βιολογία Προσανατολισμού Θέμα
08/09/2018 Βιολογία Γ.Π. Θέμα
Ημερομηνία Μάθημα Θέματα
04/09/2017 Ν. Γλώσσα Θέμα
05/09/2017 Αρχαία Προσανατολισμού Θέμα
05/09/2017 Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέμα
06/09/2017 Ιστορία Προσανατολισμού Θέμα
06/09/2017 Φυσική Προσανατολισμού Θέμα
07/09/2017 Λατινικά Προσανατολισμού Θέμα
07/09/2017 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Θέμα
07/09/2017 Χημεία Προσανατολισμού Θέμα
08/09/2017 Βιολογία Προσανατολισμού Θέμα
08/09/2017 Βιολογία Γ.Π. Θέμα
Ημερομηνία Μάθημα Θέματα
06/09/2016 Ν. Γλώσσα Θέμα
07/09/2016 Αρχαία Προσανατολισμού Θέμα
07/09/2016 Μαθηματικά Προσανατολισμού Θέμα
07/09/2016 Βιολογία Προσανατολισμού Θέμα
08/09/2016 Ιστορία Προσανατολισμού Θέμα
08/09/2016 Φυσική Προσανατολισμού Θέμα
08/09/2016 Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Θέμα
09/09/2016 Λατινικά Θέμα
09/09/2016 Χήμεια Προσανατολισμού Θέμα
09/09/2016 Α.Ε.Π.Π. Θέμα
Ημερομηνία Μάθημα Θέματα
07/09/2015 Ν. Γλώσσα Θέμα
08/09/2015 Λογοτεχνία Κατεύθυνσης Θέμα
08/09/2015 Μαθηματικά Κατεύθυνσης Θέμα
09/09/2015 Αρχαία Κατεύθυνσης Θέμα
09/09/2015 Βιολογία Κατεύθυνσης Θέμα
10/09/2015 Ιστορία Κατεύθυνσης Θέμα
10/09/2015 Φυσική Κατεύθυνσης Θέμα
11/09/2015 Λατινικά Κατεύθυνσης Θέμα
11/09/2015 Χημεία Κατεύθυνσης Θέμα
Ημερομηνία Μάθημα
08-09-2014 Ν. Γλώσσα Θέμα
09-09-2014 Λογοτεχνία Κατεύθυνσης Θέμα
09-09-2014 Μαθηματικά Κατεύθυνσης Θέμα
10-09-2014 Αρχαία Κατεύθυνσης Θέμα
10-09-2014 Βιολογία Κατεύθυνσης Θέμα
11-09-2014 Φυσική Κατεύθυνσης Θέμα
11-09-2014 Ιστορία Κατεύθυνσης Θέμα
12-09-2014 Λατινικά Κατεύθυνσης Θέμα
12-09-2014 Χημεία Κατεύθυνσης Θέμα
Ημερομηνία Μάθημα
09-09-2013 Ν. Γλώσσα Θέμα
10-09-2013 Λογοτεχνία Κατεύθυνσης Θέμα
10-09-2013 Μαθηματικά Κατεύθυνσης Θέμα
11-09-2013 Αρχαία Κατεύθυνσης Θέμα
11-09-2013 Βιολογία Κατεύθυνσης Θέμα
12-09-2013 Φυσική Κατεύθυνσης Θέμα
12-09-2013 Ιστορία Κατεύθυνσης Θέμα
13-09-2013 Λατινικά Κατεύθυνσης Θέμα
13-09-2013 Χημεία Κατεύθυνσης Θέμα