Πώς θα υπολογίσετε τα μόριά σας από τις πανελλαδικές εξετάσεις για τη σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου.