Προσιτά δίδακτρα

Στο φροντιστήριο Σύγχρονο σεβόμαστε τις αγωνίες και τα όνειρα των παιδιών και των γονέων. Στις σημερινές, δυσμενείς οικονομικά και κοινωνικά συνθήκες, παρέχουμε υπηρεσίες επιπέδου με προσιτά δίδακτρα χωρίς καμία περικοπή στην ποιότητα.

Βραβεία Αριστείας 2018 – 2019 για μαθητές της:

  • Α΄ Λυκείου
    Τρεις μαθητές από κάθε διδακτήριο του “Συγχρόνου”, που παρακολουθούν όλο το πρόγραμμα και έχουν πάνω από 18,5 στον τελικό βαθμό στο σχολείο θα έχουν ως βραβείο έκπτωση 25% για την επόμενη σχολική χρονιά 2018 – 2019.
  • Β΄ Λυκείου
    Τρεις μαθητές από κάθε διδακτήριο του Συγχρόνου, που παρακολουθούν όλο το πρόγραμμα και έχουν πάνω από 18,5 στον τελικό βαθμό στο σχολείο θα έχουν ως βραβείο έκπτωση 25% για την επόμενη σχολική χρονιά 2018 – 2019.