Ο μαθητής…

Έχει λόγο, έχει ιδέες, έχει μέλλον

Ο μαθητής βρίσκεται στο κέντρο του σχεδιασμού μας επειδή κάθε μαθητής είναι μοναδικός

 • εργάζεται μεθοδικά και αναδεικνύει τις έν δυνάμει ικανότητές του
 • μαθαίνει πώς να κατανέμει το χρόνο του ανά μάθημα με εξατομικευμένο πρόγραμμα
 • μαθαίνει πώς να αξιοποιεί και να ενισχύει το μαθησιακό του τύπο
 • μαθαίνει πώς να διαβάζει και υιοθετεί τεχνική μελέτης και αφομοίωσης: θεωρία – μεθοδολογία – παραδείγματα – εφαρμογές – ασκήσεις προς επίλυση
 • μαθαίνει πώς να οργανώνει το τετράδιο των σημειώσεών του και το μπλοκ των αποριών του
 • μαθαίνει πώς να διαχειρίζεται το χρόνο στα διαγωνίσματα
 • μαθαίνει να διαχειρίζεται το άγχος των εξετάσεων
 • εκπαιδεύεται, κατακτά την ύλη και μαθαίνει πώς να επιτυγχάνει

Η ομάδα…

Ένας για όλους και όλοι για έναν!

Οι υψηλότερες μαθητικές επιδόσεις και η κατάκτηση της γνώσης επιτυγχάνεται σε περιβάλλον ολιγομελών και ομοιογενών ομάδων.

Οι μαθητές εντάσσονται σε ομάδα ολιγομελή και ομοιογενή με προκαθορισμένο αριθμό μαθητών που:

 • συνθέτει τη δυναμική της ομάδας και του μαθητή
 • οδηγεί στη συνεργασία, την αλληλεπίδραση, στην ομαδική δουλειά
 • διασφαλίζει γρήγορο ρυθμό στη ροή του μαθήματος
 • ενισχύει την άμιλλα και αναδεικνύει τη θετική σκέψη
 • μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της διδασκαλίας
 • απογειώνει το μαθητή και την ομάδα