Δείτε εδώ τις αλλαγές που έγιναν στα επιστημονικά πεδία και τις σχολές.