ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Καθηγητές έμπειροι στα αντικείμενά τους, με διαρκή ενημέρωση σε σεμινάρια γνωστικού και παιδαγωγικού περιεχομένου, συνεργαζόμενοι με τους συναδέλφους της ίδιας ειδικότητας ακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών και κάνουν πράξη την τέχνη του δασκάλου καθημερινά:

  • στην παράδοση του μαθήματος
  • στην παρακολούθηση και αξιολόγηση του κάθε μαθητή χωριστά
  • στην οργάνωση επαναληπτικών παρουσιάσεων των μαθημάτων
  • στη σύνταξη διαγωνισμάτων
  • στη συγγραφή  βιβλίων για όλα τα μαθήματα