Β & Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Επιδιώκουμε:

  • την αξιοποίηση του χρόνου
  • την εμπέδωση της ύλης της προηγούμενης τάξης
  • την κάλυψη όσο το δυνατόν μεγαλύτερης έκτασης της ύλης της επόμενης τάξης 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

  Περιλαμβάνει:

  1. Το βασικό θερινό πρόγραμμα διάρκειας 6 εβδομάδων. Τα μαθήματα γίνονται από Τρίτη έως και Παρασκευή.  Τα 3ωρα διαγωνίσματα διεξάγονται τη Δευτέρα το απόγευμα.
  2. Το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων στο σύνολο της διδαχθείσας ύλης την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

Το ωρολόγιο πρόγραμμα διάρκειας 6 εβδομάδων είναι:

Έναρξη : Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020

Λήξη : Παρασκευή 24 Ιουλίου 2020

 

Σχεδιάζουμε νωρίς την επιτυχία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Β ΛΥΚΕΙΟΥ 

Η μεθοδική και οργανωμένη δουλειά στη διάρκεια των θερινών μαθημάτων δίνει προβάδισμα στους μαθητές που την ακολουθούν σε σχέση με τους συνυποψήφιούς τους. Το σημερινό σύστημα εκπαίδευσης απαιτεί υψηλή βαθμολογία για να πετύχει κανείς στην πρώτη του επιλογή.

Περιλαμβάνει:

  1. Το βασικό θερινό πρόγραμμα διάρκειας 5 εβδομάδων. Τα μαθήματα γίνονται από Τρίτη έως και Παρασκευή.  Τα 3ωρα διαγωνίσματα διεξάγονται τη Δευτέρα το απόγευμα.
  2. Το πρόγραμμα των Επαναληπτικών Διαγωνισμάτων στο σύνολο της διδαχθείσας ύλης την τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου.

                   Το ωρολόγιο πρόγραμμα διάρκειας 5 εβδομάδων είναι:

Σχεδιάζουμε νωρίς την επιτυχία.