Έλα στον κόσμο των computers…

Ψηφιακά προγράμματα σπουδών για μαθητές Δημοτικού, μαθητές Γυμνασίου – Λυκείου και ενήλικες, απόφοιτους – φοιτητές – σπουδαστές – επαγγελματίες, που είναι σχεδιασμένα με γνώμονα την αρχή “ελάχιστος χρόνος – βέλτιστο αποτέλεσμα”.

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να πιστοποιούν τις γνώσεις τους, με σκοπό στο τέλος της φοίτησής τους να κατέχουν ένα ισχυρό πτυχίο πληροφορικής, το οποίο αποτελεί σημαντικό εφόδιο για την μελλοντική επαγγελματική αποκατάστασή τους. (ECDL Core, ECDL Core+)

Στο Σύγχρονο διενεργούνται εξετάσεις ECDL σε τακτά χρονικά διαστήματα.


ECDL Core

To ECDL Core αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο του Προγράμματος ECDL. To ECDL Core πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του κατέχει τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες στη χρήση Η/Υ και είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τον υπολογιστή στις κύριες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου και τις βασικές υπηρεσίες του διαδικτύου.

Για να αποκτήσετε το ECDL Core πρέπει να ολοκληρώσετε με επιτυχία και τα επτά (7) tests που απαρτίζουν την πιστοποίηση και τα οποία αντιστοιχούν στις παρακάτω 7 ενότητες:

 1. Βασικές Έννοιες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
 2. Χρήση Υπολογιστή και Διαχείριση Αρχείων
 3. Επεξεργασία Κειμένου
 4. Υπολογιστικά Φύλλα
 5. Χρήση Βάσεων Δεδομένων
 6. Παρουσιάσεις
 7. Πλοήγηση στον Ιστό και Επικοινωνία

Το ECDL Progress πιστοποιεί γνώσεις και δεξιότητες σε οποιαδήποτε από τις επτά ενότητες του ECDL Core χωριστά (από μία εώς έξι, κατ΄επιλογή του υποψηφίου) και μπορεί να εκδοθεί όποτε το ζητήσετε.


Προχωρημένες Δεξιότητες

Το πρόγραμμα ECDL στο επίπεδο των Προχωρημένων Δεξιοτήτων περιλαμβάνει τέσσερις (4) ενότητες, που συνολικά συνθέτουν το ECDL Expert. Το ECDL Προηγμένου Επιπέδου εκτείνεται σε ανώτερο επίπεδο από το ECDL Core/Progress και αυτό αποτυπώνεται εξίσου στο περιεχόμενο των επιμέρους ενοτήτων.

Στις μέρες μας δεν νοείται σύγχρονη επιχείρηση που να μην εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες που παρέχουν στους εργαζόμενους οι λεγόμενες “εφαρμογές γραφείου”. Το Πρόγραμμα ECDL Expert (Προηγμένου Επιπέδου), αφορά στην πιστοποίηση δεξιοτήτων προηγμένου επιπέδου για τις εφαρμογές αυτές.

Tο ECDL Expert πιστοποιεί ότι ο κάτοχός του διαθέτει προχωρημένες γνώσεις και δεξιότητες ΣΕ ΟΛΕΣ τις παρακάτω τέσσερις (4) ενότητες:

 1. ECDL Expert | Επεξεργασία Κειμένου (AM3)
 2. ECDL Expert | Υπολογιστικά Φύλλα (AM4)
 3. ECDL Expert | Βάσεις Δεδομένων (AM5)
 4. ECDL Expert | Παρουσιάσεις (M6)

Τα γνωστικά αντικείμενα του ECDL Expert επεκτείνονται πέραν των γνωστικών περιοχών του ECDL Core/Progress. Θεωρείται όμως δεδομένο ότι ένας υποψήφιος του ECDL Expert ήδη κατέχει τις γνώσεις που περιγράφονται στην Εξεταστέα Ύλη (Syllabus) της αντίστοιχης Ενότητας του Βασικού Επιπέδου.

Tο ECDL Expert αποδεικνύει ότι ο υποψήφιος γνωρίζει σε βάθος τις πιο διαδεδομένες εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου, διαθέτει υψηλού επιπέδου γνώσεις και δεξιότητες στις τέσσερις (4) αυτές ενότητες και είναι σε θέση να αντιμετωπίσει σύνθετα και μεγάλης δυσκολίας έργα.