Διεξάγονται προσομοιωτικά διαγωνίσματα, εκτός ωραρίου διδασκαλίας και σε συνθήκες πανελλαδικών εξετάσεων, με:

  • αυστηρή επιτήρηση,
  • διόρθωση και βαθμολόγηση με κριτήρια πανελλαδικών εξετάσεων.

Σκοπός των διαγωνισμάτων είναι η αναμέτρηση των μαθητών με θέματα, τα οποία τόσο σε βαθμό δυσκολίας, όσο και σε χρονική διάρκεια διεκπεραίωσης, προσομοιάζουν τις συνθήκες των πανελλαδικών, δομούνται και συντίθενται έτσι ώστε  να συμπίπτουν πολλές φορές με τα θέματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι υποψήφιοι στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

Ο υποψήφιος χάρη στα διαγωνίσματα, που δεν έχουν μόνο ελεγκτικό αλλά και μαθησιακό χαρακτήρα:

  • εντοπίζει και καλύπτει κενά στο διάβασμα, κενά στην κατανόηση της ύλης,
  • μαθαίνει να παραδίδει άριστα γραπτά που εγγυώνται την επιτυχία του.