Το φροντιστήριο Σύγχρονο είναι επιλογή επιτυχίας για τους ομογενείς που επιθυμούν την εισαγωγή σε σχολές υψηλής ζήτησης.

Με γνώση και εμπειρία των απαιτήσεων των εξετάσεων των ομογενών και σύστημα προετοιμασίας αντίστοιχο εκείνου των γηγενών, υποστηρίζουμε τους υποψηφίους στην υλοποίηση του στόχου τους, την επιτυχία.

Το «σύστημα σύγχρονο» απογειώνει την επίδοση των μαθητών και τους οδηγεί στην επιτυχία.

Για τους ομογενείς συγκροτούνται την περίοδο Ιουνίου – Αυγούστου τμήματα προετοιμασίας:

  • από Β’ προς Γ’ Λυκείου
  • για όσους τελειώνουν τη Γ΄ Λυκείου
  • ειδικά τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας


Έναρξη:
 από Τετάρτη 19 Ιουνίου 2019.
Λήξη:
με το τέλος των εξετάσεων.

 

Νεοελληνική Γλώσσα:  μια τρίωρη εξέταση υψηλών απαιτήσεων προϋποθέτει προετοιμασία που θα διασφαλίσει τη γνώση και την κατανόηση της νεοελληνικής γλώσσας και την άριστη ανταπόκριση στα ζητούμενα των πανελλαδικών εξετάσεων.

Στα ειδικά τμήματα Νεοελληνικής Γλώσσας:

  • Οι μαθητές καλύπτονται διδακτικά σε όλες τις εξεταζόμενες ενότητες  με έμφαση στα σημεία που προβληματίζουν περισσότερο τους Έλληνες μαθητές του εξωτερικού.
  • Διδάσκονται κατάλληλες τεχνικές, επικοινωνιακά ύφη, σχεδιαγράμματα και ανεπτυγμένα θέματα με τη βοήθεια των οποίων καθοδηγούνται βήμα-βήμα, ώστε να ανταποκρίνονται άριστα στην παραγωγή λόγου.
  • Προετοιμάζονται με επαναλαμβανόμενες ασκήσεις λεξιλογικές, υφολογικές, δομής με τις οποίες εκμεταλλεύονται το χρόνο τους και βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητά τους.
  • Ακολουθούν ιδιαίτερο διδακτικό πρόγραμμα για την εξαγωγή περίληψης από δοθέν κείμενο με μεθοδολογία κατανοητή και εφαρμόσιμη.
  • Καθοδηγούνται να προσέχουν την εικόνα του γραπτού, ώστε να αποφεύγονται λάθη και αβλεψίες.